Velkommen hos Bogfinken

Mod og mandshjerte er fortællingen om C.H. Jørgensen, som var en ukendt mand, der fik indflydelse på tusindvis af menneskers liv. Ved afslutningen af første verdenskrig hjalp han over 7000 sønderjyske krigsfanger hjem fra fangenskab, og han var med til at etablere krigsinvalideskolen i Sønderborg – ergoterapiens vugge i Danmark. Han blev chef for Danmarks første fredsbevarende styrke, og han var med til at indføre civil uddannelse af hærens rekrutter. Senere blev han den første kontorchef i Landsforeningen for Kræftens Bekæmpelse. Hans så det som sin opgave at hjælpe folk, der var i knibe.

Som C.H. Jørgensen prægede sin samtid, prægede tiden også ham. Han måtte ikke gifte sig med sin elskede Dagny. Bogen er baseret på C.H. Jørgensens dagbøger, rapporter og fotografier foruden Rigsarkivets righoldige materiale, som viser, at C.H. Jørgensens liv var præget af hans store kærlighed til sin familie og til Danmark.

Scroll to Top